Free download App
Close
0
You have no items in your shopping cart.
All categories

  CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG – HNCPOINT

  1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  - Tất cả các khách hàng sử dụng dich vụ mua hộ, đặt hàng trên website www.hncmua.com và app HNCmua, có địa chỉ liên lạc thư tín thường xuyên tại Việt Nam đều có thể trở thành Thành viên HNCmua.

  - Chương trình tích lũy điểm thưởng - HNCpoint áp dụng cho tất cả các giao dịch mua sắm của khách hàng được thực hiện thành công trên website www.hncmua.com và app HNCmua bắt đầu từ ngày 01/01/2020.

  2. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

  - HNC: Là Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc Tế.

  - HNCmua: Là website www.hncmua.com hoặc app HNCmua của HNC

  - Chương trình HNCpoint: Là Chương trình tích lũy điểm thưởng – HNCpoint của HNC.

  - Thành viên: là khách hàng đã đăng ký tài khoản giao dịch trên website www.hncmua.com hoặc app HNCmua.

  - Hạng thành viên (Bạc, Titan, Vàng và Platinum): là danh hiệu thành viên từ thấp đến cao của Chương trình HNCpoint.

  - Điểm (HNCpoint): là đơn vị tính của Chương trình HNCpoint. Điểm bao gồm điểm chi tiêu và điểm xét hạng.

  • Điểm chi tiêu: Là điểm có thể quy đổi thành tiền để khấu trừ vào giá trị mà Khách hàng phải thanh toán cho giao dịch tiếp theo khi sử dụng các dịch vụ của HNCmua theo chính sách của HNCmua công bố công khai tại từng thời điểm. Điểm chi tiêu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Điểm chi tiêu có hai trạng thái:
   • Điểm chi tiêu đã xác thực: Là điểm tích được của các đơn hàng đã hoàn thành mua hàng và hàng đã về đến kho HNC tại Việt nam, đã cập nhật trạng thái “đơn hàng đã chốt cước”. Điểm chi tiêu đã xác thực được phép sử dụng để quy đổi thành tiền để khấu trừ vào giá trị mà Khách hàng phải thanh toán cho giao dịch tiếp theo.
   • Điểm chi tiêu chờ xác thực: Là điểm tích được của các đơn hàng đã được xác nhận mua hàng thành công nhưng hàng chưa về đến kho HNC tại Việt Nam để chuyển đổi sang trạng thái điểm đã xác thực. Điểm chi tiêu chưa xác thực chưa được phép sử dụng để quy đổi thành tiền để khấu trừ vào giá trị mà Khách hàng phải thanh toán cho giao dịch tiếp theo.
  • Điểm xét hạng: Là điểm để xác định hạng thành viên tại mỗi Kỳ xét hạng. Điểm xét hạng dược tích khi khách hàng giao dịch mua hàng thành công trên HNCmua, mỗi 100,000 VNĐ mua hàng thành công (không tính số lẻ dưới 100,000 VNĐ) được tích 1 điểm xét hạng.

  - Kỳ xét hạng: Là khoảng thời gian 12 tháng kể từ ngày thành viên được xét hạng thành viên gần nhất.

  - Giao dịch mua hàng thành công: Là giao dịch mua hàng của khách hàng trên HNCmua, đã được HNCmua xác nhận đã mua hàng.

  3. THỦ TỤC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HNCPOINT

  - Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của HNCmua có thể truy cập vào website www.hncmua.com hoặc tải app HNCmua và làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản HNCmua. Khách hàng sau khi tạo tài khoản HNCmua thành công sẽ nhận được thư điện tử chào mừng và thông báo thông tin tài khoản HNCmua. Thành viên có trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản của mình, không được tiết lộ cho người khác. HNC không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra đối với tài khoản HNCmua của khách hàng do mật khẩu bị tiết lộ bởi khách hàng.

  - Khách hàng có trách nhiệm đăng ký đúng địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại của mình khi đăng ký tạo tài khoản HNCmua và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về các thông tin trên. Khách hàng có trách nhiệm tự thực hiện bổ sung, cập nhật thay đổi địa chỉ thư tín, email, điện thoại bằng cách truy cập vào tài khoản tại website www.hncmua.com hoặc app HNCmua.

  - Mỗi khách hàng chỉ có 01 khoản tích điểm tương ứng với tài khoản HNCmua hiện có.

  4. ĐIỂM TÍCH LŨY

  Hạng thành viên

  Số tiền mua hàng

  (VNĐ)

  Điểm xét hạng

  Điểm chi tiêu

  Thành viên hạng Bạc

  100,000

  1

  1

  Thành viên hạng Titan

  100,000

  1

  1.1

  Thành viên hạng Vàng

  100,000

  1

  1.2

  Thành viên hạng Platinum

  100,000

  1

  1.3

  Khách hàng thanh toán bằng ví HNCpay

  100,000

  0.2

  Khách hàng sử dụng app để đặt hàng và thanh toán trên app HNCmua bằng phương thức trực tuyến hoặc ví HNCpay

  100,000

  0.2

  - Cơ chế tích lũy điểm:

  • Mỗi 100,000 VNĐ (không tính số lẻ dưới 100,000 VNĐ) giao dịch mua hàng thành công của khách hàng trên HNCmua sẽ được tích lũy điểm tùy theo hạng tài khoản mà khách hàng đang duy trì (Tham khảo bảng trên).
  • Một đơn hàng sẽ được tích điểm khi trạng thái đơn hàng chuyển thành “Đã mua hàng”, khi đó tài khoản Khách hàng sẽ được tích điểm tương đương với số tiền hàng đã thanh toán trước.
  • Trong trường hợp đơn hàng bị hủy (do HNC mua hàng không thành công hoặc khách hàng yêu cầu hủy đơn hàng), số điểm (điểm xét hạng và điểm chi tiêu) mà khách hàng đã tích từ đơn hàng đó sẽ tự động bị trừ đi tương đương với số tiền khách hàng đã được tích lũy trước đó.

  - Điểm chi tiêu mà khách hàng tích được sẽ được quy đổi thành tiền và sử dụng để thanh toán đơn hàng hoặc dịch vụ lần sau theo yêu cầu sử dụng điểm chi tiêu của khách hàng. Trong trường hợp khách hàng sử dụng điểm chi tiêu để thanh toán và đơn hàng bị hủy, số điểm chi tiêu đã bị trừ của đơn hàng đó sẽ được phục hồi trong tài khoản.

  - Giá trị điểm quy đổi khi sử dụng: 1 điểm có giá trị quy đổi tương đương với 1,000 VNĐ.

  - Không được tích điểm với các chương trình khuyến mãi đặc biệt có nêu rõ “Không áp dụng tích điểm HNCpoint”

  - Một khách hàng không được tích điểm hoặc yêu cầu tách đơn để tích điểm vào nhiều tài khoản HNCmua tại cùng một thời điểm.

  - Thời hạn sử dụng điểm chi tiêu: Là 12 tháng kể từ ngày điểm được tích lũy. Điểm tích được nếu chưa sử dụng sẽ hết hạn và không có giá trị quy đổi sau 12 tháng kể từ ngày khách hàng tích số điểm đó.

  5. TIÊU CHUẨN XÉT HẠNG THÀNH VIÊN

  - Khách hàng mở tài khoản khi phát sinh giao dịch thành công đầu tiên trên HNC mua sẽ là thành viên hạng bạc của Chương trình HNCpoint.

  - Khách hàng được xét nâng hạng khi đạt được điểm xét hạng như dưới đây:

  STT

  HẠNG TÀI KHOẢN

  ĐIỀU KIỆN XÉT HẠNG

  (Dựa trên tổng giá trị mua hàng lũy kế trong 12 tháng)

  1

  Hạng Bạc

  Ngay khi có giao dịch đầu tiên mua hàng thành công

  2

  Hạng Titan

  ≥ 5,000 điểm
  < 15,000 điểm

  3

  Hạng Vàng

  ≥ 15,000 điểm
  < 30,000 điểm

  4

  Hạng Platinum

  ≥ 30,000 điểm

  • Thành viên hạng Titan được công nhận ngay khi đạt được 5,000 điểm xét hạng trong Kỳ xét hạng.
  • Thành viên hạng Vàng được công nhận ngay khi đạt được 15,000 điểm xét hạng trong Kỳ xét hạng.
  • Thành viên hạng Platinum được công nhận ngay khi đạt được 30,000 điểm xét hạng trong Kỳ xét hạng.

  6. DUY TRÌ HẠNG TÀI KHOẢN

  - Để duy trì hạng tài khoản, trong mỗi Kỳ xét hạng, thành viên cần tiếp tục thực hiện các giao dịch được cộng điểm xét hạng. Tại thời điểm xét hạng thành viên, thành viên hạng Titan, Vàng và Platinum nếu không đạt tiêu chuẩn duy trì hạng thành viên hiện có sẽ bị giảm xuống hạng thành viên tương ứng với số điểm xét hạng đạt được trong Kỳ xét hạng trước đó hoặc bị giảm xuống hạng Bạc.

  Ví dụ 1:

  Ngày 01/12/2020, Khách hàng A mở tài khoản trên HNCmua, hạng thành viên của khách hàng A sau giao dịch thành công đầu tiên là hạng Bạc.

  Ngày 01/03/2021, Khách hàng A tích lũy đủ 5,000 điểm xét hạng nên Khách hàng A được thăng hạng Titan.

  Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 01/03/2022, Khách hàng A vẫn giữ hạng Titan thì Khách hàng A được giữ hạng Titan cho kỳ xét hạng tiếp theo tính từ ngày 01/03/2022.

  Ví dụ 2:

  Ngày 01/12/2020, Khách hàng B mở tài khoản trên HNCmua, hạng thành viên của khách hàng B sau giao dịch thành công đầu tiên là hạng Bạc.

  Ngày 01/03/2021, Khách hàng B tích lũy đủ 5,000 điểm xét hạng nên Khách hàng B được thăng hạng Titan.

  Ngày 01/09/2021, Khách hàng B tích lũy đủ 15,000 điểm xét hạng nên Khách hàng B được thăng hạng Vàng.

  Từ ngày 01/09/2021 đến ngày 01/09/2022, Khách hàng B vẫn giữ hạng Vàng thì Khách hàng B được giữ hạng Vàng cho kỳ xét hạng tiếp theo tính từ 01/09/2022 nếu số điểm tích lũy của Khách hàng B không đủ 15,000 điểm xét hạng thì Khách hàng B sẽ bị hạ hạng thành viên theo số điểm xét hạng thực tế tích lũy được hoặc nếu số điểm tích lũy của Khách hàng B đạt 30,000 điểm thì sẽ được tăng hạng Platinum.

  Ví dụ 3:

  Ngày 01/12/2020, Khách hàng C mở tài khoản trên HNCmua, hạng thành viên của khách hàng C sau giao dịch thành công đầu tiên là hạng Bạc.

  Ngày 01/03/2021, Khách hàng C tích lũy đủ 5,000 điểm xét hạng nên Khách hàng C được thăng hạng Titan.

  Ngày 01/09/2021, Khách hàng C tích lũy đủ 15,000 điểm xét hạng nên Khách hàng C được thăng hạng Vàng.

  Ngày 01/11/2021, Khách hàng C tích lũy đủ 30,000 điểm xét hạng nên Khách hàng C được thăng hạng Platinum.

  Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 01/11/2023, Khách hàng C được giữ hạng Platinum, trong kỳ xét hạng này nếu số điểm tích lũy của Khách hàng B không đủ 30,000 điểm xét hạng thì Khách hàng B sẽ bị hạ hạng thành viên theo số điểm xét hạng thực tế tích lũy được hoặc nếu số điểm tích lũy của Khách hàng B đạt 30,000 điểm thì vẫn giữ hạng Platinum.

  - Hạng Bạc luôn luôn được duy trì ngoại trừ các trường hợp chấm dứt tài khoản quy định tại Mục 8 dưới đây.

  7. TRA CỨU SỐ ĐIỂM TÍCH LŨY

  - Khách hàng truy cập website www.hncmua.com hoặc app HNCmua, đăng nhập tài khoản bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại đăng ký và kiểm tra số điểm chi tiêu đã tích lũy được.

  - Dữ liệu điểm tích lũy sẽ lưu trữ trên hệ thống, HNCmua không phát hành thẻ tích điểm.

  8. CHẤM DỨT TÀI KHOẢN HNCMUA

  Tài khoản của thành viên bị chấm dứt trong các điều kiện như sau:

  - Thành viên tự nguyện xin chấm dứt tham gia Chương trình HNCpoint.

  - Thành viên qua đời

  - HNC đóng tài khoản HNCmua của thành viên do thành viên đó có những hành động gây thiệt hại về tài chính, dữ liệu, hình ảnh, thương hiệu của HNCmua.

  - Trong mọi trường hợp, khi tài khoản của thành viên bị chấm dứt thì toàn bộ số điểm tích lũy trong tài khoản sẽ bị hủy bỏ, không được chuyển nhượng cho thành viên khác.

  9. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  - HNC có quyền sửa đổi cấu trúc chương trình; thay đổi chính sách, tạm ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hoạt động của Chương trình HNCpoint tại bất kỳ thời điểm nào và có thể có hoặc không thông báo trước cho khách hàng.

  - HNC được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ và/hoặc bất kỳ tài khoản thành viên nào tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho thành viên.

  - HNC sẽ tạm thời không công nhận điểm (HNCpoint) của thành viên khi nghi ngờ hoặc phát hiện ra các tài khoản thành viên có dấu hiệu mâu thuẫn hoặc vi phạm quy định của Chương trình HNCpoint. Hệ thống có quyền hủy bỏ số điểm đã tích được, hạ hạng thành viên, đóng tài khoản thành viên khi xác định số điểm được tích lũy vì lý do gian lận hoặc lỗi hệ thống.

  - HNC có quyền thông báo cho các cơ quan chức năng về các trường hợp có các hành vi gian lận trong tài khoản HNCmua.

  - Điểm (HNCpoint) không được phép chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp và không thể quy đổi ra tiền mặt.