Cài đặt ứng dụng miễn phí tại
Close
0
Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Tất cả danh mục

  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2018

  CHÍNH SÁCH TÍCH LŨY ĐIỂM - HNCPOINT

  1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  - Tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ mua hộ, đặt hàng trên website hncmua.com, không giới hạn về quốc tịch, quốc gia, có địa chỉ liên lạc thư tín thường xuyên tại các khu vực địa lý được áp dụng và không trái với luật pháp của nước sở tại đều có thể trở thành Thành viên HNCmua.

  - Chính sách tích lũy điểm áp dụng cho tất cả các giao dịch mua sắm của khách hàng được thực hiện giao hàng thành công trên website hncmua.com bắt đầu từ ngày 01/01/2019.

  2. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  - HNCmua có quyền sửa đổi cấu trúc chương trình; thay đổi chính sách, tạm ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hoạt động của Chính sách tích lũy điểm tại bất kỳ thời điểm nào và có thể có hoặc không báo trước cho khách hàng.

  - HNCmua được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản thành viên tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho thành viên.

  - HNCmua sẽ tạm thời không công nhận điểm tích lũy của thành viên khi nghi ngờ hoặc phát hiện ra các tài khoản thành viên có dấu hiệu mẫu thuẫn hoặc vi phạm quy định của Chính sách tích lũy điểm. Hệ thống có quyền hủy bỏ số điểm đã tích được, hạ hạng thành viên, đóng tài khoản thành viên khi xác định số điểm được tích lũy vì lý do gian lận hoặc lỗi hệ thống.

  - HNCmua có quyền thông báo cho các cơ quan chức năng về các trường hợp có các hành vi gian lận trong tài khoản HNCmua.

  - Điểm tích lũy không được phép thừa kế, thế chấp và không thể quy đổi ngược lại ra tiền mặt.

  3. TÀI KHOẢN TÍCH ĐIỂM

  - Mỗi khách hàng chỉ có 01 tài khoản tích điểm tương ứng với tài khoản hiện có trên website hncmua.com.

  - Mật khẩu được sử dụng để đảm bảo chỉ thành viên mới có thể truy cập vào tài khoản. Thành viên phải giữ bí mật mật khẩu của mình. HNCmua không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do việc Mật khẩu bị tiết lộ bởi thành viên.

  4. CƠ CHẾ TÍCH ĐIỂM

  - Tên điểm: Hncpoint; hoặc gọi chung là “điểm”.

  - Điều kiệu áp dụng: Khách hàng đăng ký tài khoản và tạo đơn hàng trên website hncmua.com

  - Cơ chế tích điểm: Mỗi 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng) mua hàng và đơn hàng được giao hàng thành công, khách hàng sẽ được tích điểm tùy theo hạng tài khoản mà khách hàng đang duy trì.

  - Giá trị điểm quy đổi khi sử dụng: 1 điểm có giá trị quy đổi tương đương với 1.000 đồng và sẽ được trừ vào giá trị thanh toán đơn hàng lần sau theo yêu cầu sử dụng điểm tích lũy của khách hàng hoặc sử dụng để thanh toán cho các hóa đơn mua hàng/hóa đơn dịch vụ của các đối tác của chương trình (nếu có).

  - Thời hạn điểm: Khách hàng có thể sẽ dụng điểm để quy đổi thanh toán cho đơn hàng từ ngày phát sinh đến hết 31/12 năm phát sinh đó, sau ngày 31/12 số điểm tích còn lại trong tài khoản sẽ không còn giá trị sử dụng.

  - Tổng giá trị tiền quy đổi/năm: 2.500.000.000 đồng

  5. TRA CỨU SỐ ĐIỂM TÍCH LŨY

  - Khách hàng truy cập website hncmua.com , đăng nhập tài khoản bằng địa chỉ email và kiểm tra số điểm đã tích lũy được.

  - Tất cả dữ liệu điểm tích lũy sẽ lưu trữ trên hệ thống, HNCmua không phát hành thẻ tích điểm.

  6. PHÂN HẠNG TÀI KHOẢN

  - Khách hàng tham gia vào chương trình tích điểm của HNCmua sẽ được mặc nhiên công nhận là khách hàng hạng bạc.

  - Trong năm tài chính, khi khách hàng tích lũy đủ điểm sẽ được xét nâng hạng nâng hạng như sau:

  STT

  HẠNG TÀI KHOẢN

  MỨC ĐIỂM XÉT HẠNG

  1

  Hạng Titan

  ≥ 5.000 điểm
  < 10.000 điểm

  2

  Hạng Vàng

  ≥ 10.000 điểm
  < 20.000 điểm

  3

  Hạng Plantinum

  ≥ 20.000 điểm

  - Khách hàng sau khi được nâng hạng sẽ được duy trì hạng tài khoản mới trong vòng 01 năm kể từ ngày được nâng hạng. Hết thời hạn 01 năm, HNCmua sẽ xét lại hạng thành viên theo số điểm khách hàng tích lũy trong kỳ xét hạng.

  - Cơ chế tích điểm theo hạng thẻ:

  STT

  HẠNG TÀI KHOẢN

  CƠ CHẾ TÍCH ĐIỂM THEO HẠNG THẺ

  1

  Hạng Bạc

  1 điểm

  2

  Hạng Titan

  1,2 điểm

  3

  Hạng Vàng

  1,3 điểm

  4

  Hàng Plantinum

  1,5 điểm

  7. CHÍNH SÁCH TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

  - HNCmua có chương trình tri ân khách hàng thân thiết bằng cách tặng quà sinh nhật cho Khách hàng tương đương với hạng tài khoản như sau:

  STT

  HẠNG TÀI KHOẢN

  MỨC QUÀ TẶNG THEO HẠNG THẺ

  1

  Hạng Bạc

  Không

  2

  Hạng Titan

  300.000 đồng

  3

  Hạng Vàng

  500.000 đồng

  4

  Hàng Plantinum

  1.000.000 đồng

  HNCmua xin chân thành cảm ơn!

  PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

  BÙI ĐỨC NGOÃN